Bedrijfsprofiel

Wij verzorgen uiteraard bestratingswerk, maar doen daarnaast ook grondwerk en het treffen van (kleinere) voorzieningen voor de riolering, zoals het leggen van pvc-leidingen voor hemelwaterafvoer en het plaatsen van kolken. Actueel is het afkoppelen van hemelwaterafvoeren en het aanleggen van infiltratiesystemen daarvoor. Daarvoor worden bezinkingskratten in de grond geplaatst.

Bij bestraten valt te denken aan het verharden van terreinen en aanleggen van parkeerruimten rond gebouwen, het aanleggen van (drempels in) openbare wegen en werkzaamheden aan stoepen en trottoirs.

Maar er zijn ook meer ‘uitdagende’ opdrachten. In Venlo maakte wij bij het gemeentehuis een zogeheten ‘vredesster’ van natuursteen. Die heeft een doorsnee van zo’n vijftien meter, waarbij in het midden een gasvlam permanent brandt. Overigens gebeurt het bestraten in alle denkbare materialen, die ook door ons geleverd kunnen worden.